tiistai 17. joulukuuta 2013

Kolmen kaupungin kumppanuussopimukset varmistavat TAMK-yhteistyön jatkon maakunnassa

Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupungit allekirjoittivat tiistaina kumppanuussopimukset Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimusten tavoitteena on varmistaa, että yhteistyö kaupunkien ja TAMKin kanssa jatkuu ja että TAMKin osaaminen saadaan entistä vahvemmin alueiden yritysten ja yhteisöjen käyttöön. 
Ammattikorkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seurauksena TAMKin nuorten koulutus keskitetään Tampereelle vuoden 2015 alusta. Muutos merkitsee vakinaisen tutkintokoulutuksen loppumista TAMKin Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan ja Virtain toimipisteistä.

TAMKin maakunnallinen toiminta painottuu jatkossa aikuis- ja täydennyskoulutukseen, jonka laajuus voi vaihdella päivän mittaisista ammatillisista tietoiskuista laajoihin erikoistumiskoulutuksiin ja ammattikorkeakoulututkintoihin. Entiseen tapaan on alueellisiin tarpeisiin tarjolla TAMKin tutkimus- ja kehittämisosaamista, opiskelijaharjoittelijoita ja opinnäytetöitä. Uusia yhteistyön muotoja kehitetään paikallisten yhteisöjen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Kumppanuussopimuskausi kestää kolme vuotta eli vuoden 2016 loppuun saakka. Kunkin sopimuksen rahallinen arvo on 25 000 euroa/vuosi. Kaupunkien näkökulmasta on kysymys investoinnista elinkeinoelämän kehittämiseen.

”Yhteistyössä TAMKin kanssa pystymme tuottamaan sellaisia kehityssykäyksiä, joita paikallinen yritystoiminta tarvitsee. Tätä kehitystä haluamme kaupungin puolesta edistää. Kolmivuotisella sopimuksella saamme riittävästi aikaa ja resurssia tehdä tätä työtä pidemmällä tähtäimellä”, sanoo Ikaalisten kaupunginjohtaja Kalle Mäkelä.

”Oleellista on, että sopimuksen mukaisista toimista sovitaan kaupungin edustajien kanssa.TAMKin paikallisina edustajina toimivat korkeakouluasiamiehet; Ikaalisissa Maj-Lis Läykki, Mänttä-Vilppulassa Otto Huttunen ja Virroilla Helena Kairamo”, kertoo TAMKin maakunnallista toimintaa koordinoiva maakuntakorkeakoulupäällikkö Markku Mattila.

Maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana ovat paikalliset tarpeet, ja niiden löytämiseksi tarvitaan yhteistyötä paitsi kaupunkien myös keskeisten kehittäjätahojen, yritysten, yhdistysten ja työvoimahallinnon kanssa. 

”Korkeakouluasiamiehet ovat olemassa juuri tätä varten. Toinen tärkeä keskustelun ja kehittämisen foorumi ovat paikalliset, työelämän edustajista koostuvat neuvottelukunnat”, Mattila muistuttaa. 
Vielä vuoden 2014 ajan jatkuu nuorten tutkintokoulutus Ikaalisissa (liiketalous ja matkailu) ja Virroilla (liiketalous ja media-ala). Aikuiskoulutuksena jatkavat Virroilla tradenomin ja agrologin tutkintoryhmät, Mänttä-Vilppulassa sairaanhoitajan, tradenomin ja insinöörin tutkintoryhmät sekä Johtamisen erikoistumisopinnot. Ikaalisissa käynnistyy syksyllä 2014 tradenomien aikuisryhmä. Avoin ammattikorkeakoulu ja verkko-opiskelu tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta kouluttautumista.
Valtioneuvosto päätti 12.12.2013 ammattikorkeakoulujen toimiluvista. Tampereen ammattikorkeakoulu sai vakinaisen toimiluvan 1.1.2014 alkaen. TAMKin päätoimipiste on Tampere ja maakuntakorkeakoulutoiminnan tukipaikkakunnat ovat Ikaalinen, Mänttä-Vilppula ja Virrat. Ammattikorkeakoulujen päätehtävä on kouluttaa ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja harjoittaa opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, elinikäistä oppimista edistäen. Ammattikorkeakoulun tulee antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti