keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Yrityskylä tutuksi VirroillaYrittäjyyskasvatusta tehostetaan Virroilla. TAMKin liiketalouden opiskelija Niina Valkeinen selvittää parhaillaan opinnäytetyönään yrittäjyyskasvatuksen tämänhetkistä tilannetta Virroilla. Selvityksen perusteella hän laatii yrittäjyyskasvatuksen toimenpidesuunnitelman.

Osana kehittämisprojektiaan Valkeinen järjesti eilen Nuorisokeskus Marttisessa tiedotustilaisuuden yhteistyössä Pirkanmaan yrityskylän kanssa. Paikalla ollut innostunut opettajajoukko sai tukea virkamiehiltä opintokokonaisuuden toteuttamiseksi Virtain alakouluissa. 

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Yrityskylä-oppimisympäristö on pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Taloudellisen tiedotustoimiston TATin kehittämä Yrityskylä on useita kansainvälisiä tunnustuksia saanut innovatiivinen, yhteiskuntaan myönteisesti vaikuttava suomalainen koulutusinnovaatio. 


Aluekoordinaattori Johanna Vihinen Pirkanmaan Yrityskylästä ja Niina Valkeinen kertoivat  Yrityskylä-toiminnasta Virtain opettajille.

torstai 18. syyskuuta 2014

Kansainvälinen intensiivikurssi "Business Innovation Focussed on Experience-based Products/Services” TAMKissa Virroilla syyskuussaYli 30 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä viidestä yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Liettuasta ja Virosta osallistuu syyskuussa Virroilla järjestettävälle intensiivikurssille, jonka koordinaattorina toimii markkinoinnin lehtori ja kv-vastaava Pirkko Varis TAMKista. Nordplus-rahoitteisen viikon kestävän Nordic & Baltic Business Innovation –verkoston kurssin teemana on tapahtumien innovointi risteilyjä järvialueella järjestävälle yritykselle.  Ohjelmassa on aiheeseen liittyviä henkilökunnan ja opiskelijoiden esityksiä, vierailuja, tiimityöskentelyä toimeksiannon parissa ja tulosten esittäminen toimeksiantajalle ohjelman lopussa.

Intensiivikurssilaiset Pirkko Variksen kanssa Lomasaaressa
Kuva: Monika Didžgalvytė, Vytautas Magnus University, Lithuania


Intensiivikurssit hyödyttävät osallistujia, muita korkeakoulujen jäseniä sekä järjestävän korkeakoulun alueen yrityksiä. Kurssilla on omat www-sivunsa, joilla julkaistaan esitykset, ohjelma, kuvia toiminnoista sekä linkkejä paikkakunnan ja yritysten www-sivuille. Näitä voidaan käyttää markkinoinnissa kurssin jälkeenkin. Positiivisista kokemuksista ja elämyksistä osallistujat kertovat välittömästi sosiaalisessa mediassa kuvineen.  

Osallistujat ovat jo perehtyneet myös suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja ruokiin. Tampereella ohjelmassa olivat sightseeing ja tutustuminen kaupunkiin. Virroilla on vierailtu eri kohteissa.  Kuljetukset ovat sujuneet hyvällä palveluasenteella Ykspetäjä Oy/Lepikonmäki-yhtiöiden toimesta. Nuorisokeskus Marttisen palveluihin on oltu tyytyväisiä ja ruoat Marttisessa ovat saaneet kiitosta osallistujilta. Asuminen hirsitaloissa järven rannalla Lomasaaressa on kokemus, joka muistetaan varmasti. Saunominen ja järvessä uiminen ovatkin osa päivittäistä ohjelmaa. Myös soutuveneet ovat olleet ahkerassa käytössä ensimmäisestä päivästä alkaen. 

Pirkko Varis
lehtori, markkinointi & kv-vastaava
TAMK

tiistai 9. syyskuuta 2014

Erkkaa verkossa -luennot jatkuvat!

Erkkaa verkossa on Ammattiopisto Luovin toteuttama Suomen suurin erityisopetuksen verkkoluentosarja. Luentojen aiheina ovat ajankohtaiset kasvatusalan teemat ja kouluttajina toimivat valtakunnallisesti tunnetut asiantuntijat. Luentosarjan kohderyhmänä ovat kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset ja alan opiskelijat sekä kaikki erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimivat tai asiasta kiinnostuneet. Luentojen yhteydessä on mahdollisuus tavata ja verkostoitua muiden saman alan ammattilaisten kanssa. Luennolle osallistuminen on maksutonta.

Luennot lähetetään Luovin Oulun yksikön auditoriosta yli 90 etäpaikkakunnalle.
Tervetuloa seuraamaan kanssamme luentoa Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain toimipisteeseen, Sipiläntie 1.

Seuraavan luento on keskiviikkona 24.9.2014 aiheesta Syrjäytymisen ja selviytymisen reittejä: Erityispedagoginen näkökulma.
Kouluttajana Erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
Luennolla tarkastellaan yhteiskunnallista syrjäytymiskeskustelua kriittisesti ja kommentoiden erityispedagogiseen tutkimustietoon pohjautuen.

Ilmoittautuminen 15.9. mennessä ja lisätiedot www.luovi.fi/erkkaaverkossa

torstai 17. huhtikuuta 2014

Kansainvälinen intensiivikurssi "Tradigital Media Marketing & Online Business with Social Media" TAMKissa Virroilla huhtikuun alussa – noin 70 osallistujaa yli 15 maastaYli 70 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä 14 yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta Suomesta, Alankomaista, Belgiasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Itävallasta, Saksasta, Unkarista, Bulgariasta, Liettuasta ja Venäjältä osallistui huhtikuussa Virroilla järjestetylle intensiivikurssille, jonka koordinaattorina toimi markkinoinnin lehtori ja kv-vastaava Pirkko Varis TAMKista. Erasmus-rahoitteisen kaksi viikkoa kestäneen kurssin teemana oli perinteisten, digitaalisten ja sosiaalisten medioiden yhdistäminen markkinoinnissa ja liiketoiminnassa. Ohjelmassa oli aiheeseen liittyviä henkilökunnan ja opiskelijoiden esityksiä, työpajatyöskentelyä ja vierailuja.  

Yritysten toimeksiannosta laadittiin markkinointiviestintäkampanjoita liittyen erityisesti sosiaalisen median ja internetin hyödyntämiseen PK-yritysten kansainvälisessä markkinoinnissa ottaen huomioon myös perinteiset markkinointikeinot, kuten messut ja näyttelyt. 


Tiimityöskentelynä tehtiin nuotio ja paistettiin lettuja 
Hyvölän Talolla Ähtärissä

Opiskelijat, Pirkko Varis ja Virtain karhu etsimässä 
uusia  ideoitaTRADIGME IP 2014 -ohjelmassa.


Tämänlaiset intensiivikurssit hyödyttävät osallistujia, muita korkeakoulujen jäseniä sekä järjestävän paikkakunnan yrityksiä ja muita tahoja.  Kurssilla on omat www-sivunsa, joilla julkaistaan esitykset, ohjelma, kuvia eri toiminnoista sekä linkkejä paikkakunnan, yritysten ja muiden tahojen www-sivuille. Näitä voidaan käyttää paikkakunnan ja yritysten markkinoinnissa kurssin jälkeenkin. Opiskelijat hyödynsivät sosiaalista mediaa kurssin alusta alkaen. Positiivisista kokemuksista ja elämyksistä kerrottiin heti sosiaalisessa mediassa kuvineen.  
 
Uuden Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia selvitetään, vaikka tällaisten intensiivikurssien järjestäminen näyttää mahdottomalta ohjelman vaatiman suuren byrokratian takia. Pohjoismainen Nordplus-ohjelma tarjoaa entiset mahdollisuudet ja Pirkko Variksen koordinoima liiketalouden verkoston intensiivikurssi järjestetään Tampereella ja Virroilla ensi syksynä. Ohjelmaan osallistuu opiskelijoita ja henkilökuntaa Suomesta, Norjasta, Tanskasta, Virosta ja Liettuasta.
Teksti: Pirkko Varis, lehtori, markkinointi & kv-vastaava, TAMK
Kuvat: Christian Reimann, FH Dortmund, Germany

Erkkaa verkossa -luentoja pääsee seuraamaan myös Virroilla

Suosittua Erkkaa verkossa -luentosarjaa voi nyt seurata myös Virroilla. Ensimmäinen luento toteutettiin tiistaina 15.4. Toriseva-salissa. Luennoitsijana oli professori Liisa Keltikangas-Järvinen Helsingin yliopistosta.

- Profesori Keltikangas-Järvisen vaikuttava esitys temperamentin merkityksestä elämässä ja koulussa sai aikaan vilkasta keskustelua verkossa ja luennon jälkeen, vielä keskiviikkonakin, kertoo korkeakouluasiamies Helena Kairamo Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ammattiopisto Luovin valtakunnalliseen verkkoluentosarjaan voi osallistua jo yli 90 eri paikkakunnalla. Tiistain luennolle arvioitiin osallistuneen kaikkiaan yli 700 kuulijaa, joista kauimmaiset seurasivat luentoa Espanjan aurinkorannikolta. Myös Twitterissä käytiin aktiivista keskustelua luennon teemoista.

Syksyllä Erkkaa verkossa -luennot jatkuvat Toriseva-salissa seuraavasti:

Syrjäytymisen ja selviytymisen reittejä: Erityispedagoginen näkökulma
24.9.2014 klo 14-16 (alustava)
Kouluttaja: Erityispedagogiikan professori Markku Jahnukainen, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
Koulun keinot lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

30.10.2014 klo 14-16
Kouluttaja: KT, tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä, Ammattiopisto Luovi
Opettajuus, osallisuus ja uusi pedagogiikka

25.11.2014 klo 14-16
Kouluttaja: Opetusneuvos Anneli Rautiainen, Opetushallitus
Pienet muutokset ohjelmassa mahdollisia.

Lisätietoja luentosarjastamaanantai 7. huhtikuuta 2014

TAMKin täydennyskoulutusta Virroilla: Tiedottaminen ja mediasuhteet


Haluatko kehittyä tiedottajana ja median yhteistyökumppanina?

Tampereen ammattikorkeakoulu tarjoaa Virtain toimipisteessä täydennyskoulutusta. Opintotarjottimella on muun muassa huhtikuun lopulla alkava kurssi ”Tiedottaminen ja mediasuhteet”. Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään medioiden toimintatapoja ja julkisuuden merkitystä. Lisäksi kurssilla tarjotaan perustyökalut omasta toiminnasta tiedottamiseen.

”Tiedottaminen ja mediasuhteet” -kurssi soveltuu hyvin yrittäjille, eri organisaatioiden viestinnästä vastaaville henkilöille, virkamiehille, luottamushenkilöille sekä muille medioista kiinnostuneille.

Kurssi toteutetaan pienryhmäopetuksena, joten osallistujille on luvassa myös yksilöllisiä vinkkejä oman tiedottamisen kehittämiseen ja esimerkiksi ammatillisen blogin rakentamiseen.  Kouluttajana toimii YTM, KM Heli Antila, jolta saa myös lisätietoja kurssista (heli.antila@tamk.fi).

Haku koulutukseen tapahtuu 14. huhtikuuta mennessä. Sähköinen hakulomake löytyy osoitteesta: www.tamk.fi/taydennyskoulutus  

Täydennyskoulutusta Virroilla:
 
 Tiedottaminen ja mediasuhteet http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/%28$All%29/531ADE1790D5BACFC2257C8400464ABA?OpenDocument

Photoshopin peruskurssi http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/%28$All%29/9A0477D420BEB9C7C2257C84004487C3?OpenDocument

3D-mallintamisen perusteet http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/%28$All%29/CB42173C340D5B00C2257C85002F8E30?OpenDocument

ja kesäkurssi

Opi soittamaan ukuleleä
http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/%28$All%29/025CF0E5794AF701C2257C910042F748?OpenDocument

tiistai 4. maaliskuuta 2014

TAMKin täydennyskoulutusta Virroilla

Tampereen ammattikorkeakoulu järjestää kaikille avointa täydennyskoulutusta Virroilla tänä keväänä. Huhti-toukokuussa käynnistyy kolme kurssikokonaisuutta: kuvankäsittelyohjelma Photoshopin peruskurssi, 3D-mallintamisen perusteet sekä Tiedottaminen ja mediasuhteet. Kesällä Virroilla on luvassa kesäkurssi Opi soittamaan ukuleleä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Tiedottaminen ja mediasuhteet

Photoshopin peruskurssi

3D-mallintamisen perusteet

Opi soittamaan ukuleleä

tiistai 7. tammikuuta 2014

Yritystoiminnan johtamista avoimen amk:n opintoina Virroilla


Yritystoiminnan johtaminen 5 op 

Ilmoittautuminen: 

15.1.2014 mennessä  Ilmoittautumislomake
Aika 20.2. klo 16.30-20.00, 15.3. klo 9-16.30, 12.4. klo 9-16.30. Kurssi järjestetään Virroilla-

Kouluttaja Helena Kairamo 
Tavoite You become acquainted with the concepts and various models of management. You learn diverse dimensions of management and you are able to analyse the impact of alternatives to the operations of an enterprise/organisation. You consider the management of your own organisation by using the approach chosen by you. You analyse your own leadership.  
Sisältö management of business field/branch
management of an enterprise/organisation
knowledge management
process management
management of yourself
Kirjallisuus Required/Recommended reading
Karlöf, 1995, Johtamisen käsitteet ja mallit, Weilin & Göös
Hamel, 2007, Johtamisen tulevaisuus, Talentum
Kujansivu, Lönnqvist, Jääskeläinen, Sillanpää, 2007, Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät, Talentum
Muu soveltuva kirjallisuus
Ajankohtaiset artikkelit  
Hinta 5 op
Muuta Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä suomen kielellä.
Lisätietoja Sirpa Nurminen
p. 040 829 0360
etunimi.sukunimi@tamk.fi