maanantai 12. tammikuuta 2015

Avoin amk Virroilla: Tilinpäätössuunnittelu ja verotus

Tavoite

Opiskelija tuntee välittömän verotuksen erityiskäsitteet ja -sisällön sekä kykenee hoitamaan yrityksen verotusasiat ja verosuunnittelun. Hän osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöksen verotuksellisesti parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon voitonjakotavoitteet. Opiskelija pystyy hoitamaan myös yrityksen kotimaankaupan arvonlisäveroasiat asiantuntevasti. Hän tuntee myös yhteisökaupan ja sen ulkopuolisen kaupan arvonlisäverotuksen keskeiset asiat. Hän kykenee itsenäisesti hankkimaan uutta tietoa verotuksesta. Opiskelu perustuu laajaan tiedon hallintaan ja yhdistämiseen aikaisemmin opittuihin asioihin sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

  • eri yritysmuotojen verotus
  • kirjanpidon tulos ja verotettava tulos
  • poistot
  • vaihto-omaisuuden arvostaminen tilinpäätöksessä
  • varaukset
  • tilinpäätössuunnittelu eri yritysmuodoissa
  • arvonlisäverotuksen erityiskysymykset kotimaankaupassa
  • yhteisökaupan ja EU:n ulkopuolisen kaupan arvonlisäverotus ja arvonlisäverokirjaukset

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset ja tentti

Opetusmateriaali

Sovitaan opintojakson alussa.

Vaadittavat esitiedot

Kirjanpito ja tietotekninen laskentatoimi sekä verotus tai vastaavat tiedot

Muuta

Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintojaksolle ilmoittautumislomakkeella viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä, joka on näkyvissä opintojakson kuvauksessa. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson alkamista. Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun.

Kurssikutsun lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen noin viikkoa ennen opintojakson alkamista. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta ja muun muassa käyttäjätunnusten hankkimisesta ennen opintojakson alkua.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Winhan kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Perumisehdot

Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostilla. Opettajat eivät vastaanota perumisia. Ellei ilmoittautumista peruta eikä osallistuja saavu opintojaksolle, veloitetaan koko opintojakson hinta.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opinnon alkamista. Sen jälkeen veloitetaan koko opintomaksu.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

http://www.tamk.fi/web/tamk/-/tilinpaatossuunnittelu-ja-verotus

perjantai 9. tammikuuta 2015

Erkkaa verkossa -luennot Virroilla

Erityisopetuksen Erkkaa verkossa -luennot
VIRRAT Kevät 2015
Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain toimipiste
Sipiläntie 1, C-siipi (käynti Rantatien puolelta)


Keskiviikko 21.1.2015 klo 14 -16
Nuoren osallisuuden tukeminen, opintojen ohjaus ja realistinen ammatinvalinta KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, opettajan kouluttaja Anneli Muuronen, JAMK Erilaisia näkökulmia nuoren osallisuuden tukemiseen. Miten ohjaan nuorta kohti realistista koulutus- ja ammatinvalintaa rikkomatta nuoren unelmia? Koulutus- ja uravalinta ongelmanratkaisuna. Mahdollistanko vai estänkö nuoren osallisuutta omalla toiminnallani. Pitkospuita nivelvaiheisiin – nuoren tukeminen ja ohjaus siirtymissä.

Tiistai 17.2.2015 klo 14 - 16
Työrauhaa kohtaamisesta Erityispedagogiikan professori Timo Saloviita, Jyväskylän yliopisto Miten kehitän opettajan auktoriteettia? Näin poistat häiriöitä ylläpitävät asiat – silloin myös häiriö poistuu. Miten vältät valtataistelun?

Torstai 19.3.2015 klo 14 - 16
Alueellinen tasa-arvo ja koulujen välinen eriarvoistuminen FT, tutkija, aluetieteen yliopistonlehtori Venla Bernelius, Helsingin yliopisto Suomalaisen yhteiskunnan alueellinen eriytyminen tihenee erityisesti kaupunkiseutujen sisällä. Erot kaupunginosien välillä ylittävät monella kaupunkiseudulla jo koko maan kuntien väliset erot, ja eriytyminen on paikallisesti nopeassa kasvussa.

Torstai 16.4.2015 klo 14 -16
Vastuu ja velvollisuudet verkostossa Heikki Turkka, Aseman Lapset ry. Luento on osa PENTTI MURTO -seminaaria ”Alakko nää mua? – Yhteisillä kokemuksilla kohti osallistumista”

Erkkaa verkossa on Ammattiopisto Luovin toteuttama Suomen suurin erityisopetuksen verkkoluentosarja. Luennolle osallistuminen on maksutonta. Todistus luennoille osallistumisesta: Jos osallistut vuoden 2015 aikana vähintään kolmelle luennolle, voit saada niistä todistuksen esim. veso-päiviä tai täydennyskoulutuspisteitä varten.

Luennot lähetetään Luovin Oulun yksikön auditoriosta yli 90 etäpaikkakunnalle. Virrat on liittynyt verkostoon keväällä 2014.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja www.luovi.fi/erkkaaverkossa