tiistai 26. maaliskuuta 2013

Hakuaikaa 3.4. asti

Liiketalouden koulutusohjelma

Tutkinto: Tradenomi, 210 op (3,5 v)
Koulutusala: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Toteutuspaikka: Virrat
Hakeminen: Kevään yhteishaku 4.3. - 3.4.2013
Tutustu hakuohjeisiin
Hakuaikana palautettava ennakkotehtävä
 

torstai 14. maaliskuuta 2013

Opiskelijatarinoita - osa 4


Tradenomi Minna Lähteenmaa:
Työskentelen kirjanpitotoimisto Pauli Kivimäki Oy:ssä Virroilla. Työnkuvaani kuuluu hoitaa asiakkaiden kirjanpidot, palkka-asiat, tilinpäätökset, veroilmoitukset ym. taloushallinnon työt. Asiakkaita on hyvin monenlaisia. Jotkin pienet yritykset eivät tarvitse kuin kirjanpito-, tilinpäätös- ja veroilmoituspalveluita. Toisissa yrityksissä taas hoidan kaikki paperihommat laskun vastaanottamisesta laskun maksuun, myyntilaskujen tekoon ja reskontrien hoitoon saakka. Asiakkaat tarvitsevat usein myös apua erilaisten hakemusten ja asiakirjojen laatimisessa.

Olin jo pitkään miettinyt opintojen jatkamista merkonomin tutkinnosta tradenomiksi, mutta opiskelemaan olisi pitänyt lähteä yli sadan kilometrin päähän, ja se tuntui aikataulullisesti liian haastavalta työssäkäynnin ohella. Kun kuulin, että omalla paikkakunnalla alkaa aikuisille suunnattu
ilta-, viikonloppu-, ja monimuoto-opetuksena toteutettava koulutus, päätin hakeutua siihen.

Minulla oli jo markkinointimerkonomin tutkinto. En ole kuitenkaan työskennellyt markkinoinnin parissa, vaan olin ollut lähes 20 vuotta erilaisissa taloushallinnon työtehtävissä. Halusin opinnoissani keskittyä taloushallintoon, josta tiesin olevan minulle hyötyä työelämässä. Ensimmäisenä vuonna sain markkinoinnin peruskurssit hyväksiluetuksi aiemman tutkinnon perusteella. Toisena vuonna vaihdoin markkinoinnin kursseja taloushallinnon kursseihin, joita kävin suorittamassa Tampereella oikeustradenomien ryhmässä ja suoritin joitakin taloushallinnon verkkokursseja. Mielestäni oli erittäin hyvä, että sain valita myös taloushallinnon puolelta sellaisia kursseja, joista uskoin olevan minulle hyötyä jatkossa. Tarvitsen jokapäiväisessä työssäni laajalti taloushallinnon tietämystä.

Lähiopetustunnit olivat mukavia ja tärkeitä. Ryhmätyöt olivat myös antoisia, koska niitä tehdessä sai pohdiskella asioita yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Koulutuksella sain päivitettyä tutkintoni ja ammattipätevyyteni. Sain itse suunnata opinnot niihin asioihin, joista tiesin olevan
hyötyä työelämässä. Koska olin työskennellyt jo useita vuosia taloushallinnon työtehtävissä, tiesin mitä asioita minun kannattaa opiskella lisää. Koulutuksessa opetettiin myös paljon hakemaan itse tietoa erilaisista lähteistä.

Minulle ilta- ja monimuoto-opiskelu oli ainut vaihtoehto opiskella, koska en halunnut jäädä pois töistä opiskeluiden ajaksi. Uskon, että ammattikorkeakoulututkintoa arvostetaan ja sen avulla on paremmat mahdollisuudet hakea uusiin työtehtäviin.

Onhan se haastavaa. Täytyy olla motivoitunut opiskeluun, koska se kestää melko pitkään. Minulla oli kalenteri, johon merkitsin kaikki lähiopetuskerrat, tehtävien palautusajat ym. asiat ja pyrin tekemään tehtäviä hyvissä ajoin, päivittäin, ettei niitä päässyt kertymään liikaa rästiin eikä kaikki jäämään viime tippaan. Viikonloppuisin pyrin tekemään pääosan tehtävistä ja lukemaan tentteihin. On myös tärkeää, että pystyy viettämään tarpeeksi aikaa perheen, ystävien ja harrastusten parissa, koska kolme ja puoli vuotta on niin pitkä aika. Kaikkea muuta elämää ei voi laittaa jäihin siksi aikaa. Opettajat olivat todella kannustavia ja muista opiskelijoista sai paljon apua ja tukea.

keskiviikko 13. maaliskuuta 2013

Opiskelijatarinoita - osa 3


Tradenomiopiskelija Tytti Päivärinta:

Olen ollut ennen tradenomikoulutusta noin 20 vuotta yksityisyrittäjänä muun muassa kosmetologina ja maatalousyrittäjänä. Kaupallista pohjakoulutusta minulla ei ole ollut, vaan olen ylioppilas ja sen lisäksi suorittanut kansainvälisen kosmetologikoulun ammattitutkinnon.

Mieheni vuonna 2000 perustamassa metsäkoneyrityksessä olen työskennellyt opintojeni ohessa vuodesta 2010. Hoidan markkinointia, visuaalista suunnittelua ja kirjanpitoa. Koulutus on antanut hyvän perustan työnteolleni. Ja nyt ymmärrän myös teoriassa sen, mitä olen tehnyt käytännössä. 

Koulutus on antanut enemmän kuin odotinkaan. Olen oppinut paljon asioista, joista aiemmin minulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista käsitystäkään. Vaikka minulla oli perusasiat kunnossa oman yritykseni kautta, olen silti saanut paljon irti opiskelusta. Olen suorittanut suuren osan opinnoistani virtuaalisesti, mikä on ollutkin minulle ainoa mahdollisuus opiskella työni ohessa. Olen saanut joustoa opinnoissa eli olen voinut suuntautua viestintään ja näin hajauttaa opintojani. Opettajat ovat olleet avuliaita ja ymmärtäväisiä.

Uusille opiskelijoille haluaisin sanoa, että hyvä perusta ja päämäärätietoisuus ovat suurena apuna opiskelussa. Kannattaa miettiä omaa suuntautumistaan ja olla armollinen itseään kohtaan, eikä vetää itseään piippuun.

keskiviikko 6. maaliskuuta 2013

Aikuistradenomikoulutuksen tiedotustilaisuus ke 13.3. klo 17 Virtain kirjaston Toriseva-salissa


Tradenomiopinnot käynnistyvät ensi syksynä Tampereen ammattikorkeakoulun Virtain toimipisteessä. Opinnot toteutetaan ilta-/viikonloppu- tai monimuoto-opintoina, joten ne voi suorittaa työn ohessa. Kontaktiopetusta järjestetään joka toinen viikko torstai- ja perjantai-iltaisin sekä sovittavina lauantaipäivinä.
Lisäksi voidaan järjestää intensiivijaksoja. Koulutuksen aikana hyödynnetään myös verkko-, virtuaali- ja projektiopiskelua.

Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua sekä kotimaisiin että kansainvälisiin projekteihin ja ohjelmiin osana opintojaan. Opintoihin sisältyvän harjoittelun voi suorittaa kotimaassa tai ulkomailla. Työelämälähtöinen opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Osa opinnoista voidaan mahdollisesti järjestää Tampereella.

Tradenomit saavat kokonaisvaltaisen kuvan yritystoiminnasta sen osa-alueineen. Opiskelija voi painottaa opintojaan uudistuvaan yritystoimintaan, markkinointiin tai talousjohtamiseen oman kehitystarpeensa mukaan. Koulutus kestää keskimäärin 3,5 vuotta.

Syksyllä alkavasta koulutuksesta järjestetään tiedotustilaisuus  ke 13.3.2013 klo 17-19 Virtain kirjaston Toriseva-salissa. Tervetuloa mukaan!

Opiskelijatarinoita -osa 2


Tradenomiopiskelija Päivi Majamaa:

Työskentelen Normek Oy:n Alavuden toimipisteessä. Ostan terästä niin koti- kuin ulkomaisilta yhteistyökumppaneilta kansainvälisiin projekteihin Alavuden, Korian ja Naarajärven tehtaille. Tähän liittyen neuvottelut, ostojen jälkiseuranta, laatudokumentointi yms. kuuluvat työnkuvaan.

Suoritin ensin avoimen AMK:n kautta Virroilla englannin ja ruotsin 3 op:n kokonaisuudet. Siitä heräsi ajatus koko tutkinnon suorittamisesta. Virroilla oli sopivasti seuraavana syksynä alkamassa tradenomi-koulutus ja homma oli sillä selvä. Halusin vahvistusta talouspuolen asiantuntemukseen.

Varsinaisen suuntautumisvaihtoehto on Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen. Olen kuitenkin käyttänyt mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin intensiivikursseihin ja muutenkin opinnoissani mahdollisuuksien mukaan tuonut kansainvälistä näkökulmaa mukaan. Olen osallistunut intensiivikursseille Hollannissa ja Liettuassa.

Asun ja työskentelen Alavudella. Virrat oli luonteva vaihtoehto, kun talo oli tullut jo tutuksi avoimen AMK:n kautta.

Nykyisiin työtehtäviini eniten hyötyä on ollut kielten opiskelusta ja kansainvälisistä intensiivikursseista. Kieli-itsetunto on kasvanut ja työskentely kansainvälisissä ryhmissä on ollut opettavaista ja palkitsevaa.

Kun riittää innostusta opiskeluun, sillä pärjää pitkälle. Pitkään työelämässä olleilla on paljon kokemuksen tuomaa tietoa/osaamista, josta on hyötyä opiskelussa. Pystymme näkemään olennaisen. Tämä on tullut hyvin esille esim. työskennellessäni monikansallisissa ryhmissä eri kulttuureista tulleiden itseäni nuorempien opiskelijoiden kanssa.

maanantai 4. maaliskuuta 2013

Opiskelijatarinoita - osa 1


Julkaisemme tässä blogissa muutamia opiskelijatarinoita, joissa Virroilta valmistuneet tai Virroilla opiskelevat tradenomit kertovat opinnoistaan.


Tradenomi Katja Urrila-Virtanen:


Työskentelen valokuvaus- ja kehystysalan yrittäjänä Kuvaamo Intossa. Tradenomin opintoihin liittyi paljon kursseja, jotka käsittelivät yrittäjyyttä. Olin suorittanut jo yo- merkonomin ja yrittäjän ammattitutkinnon, mutta silti sain tradenomiopintojen parissa lisää tietoa ja valmiuksia pyörittää omaa yritystä.

Yllättävää kyllä, yksi suurimmista hyödyistä mielestäni oli kielitaidon kehitys ja usko siihen, että nyt pärjäisin myös arkipäivän tilanteissa muullakin kuin suomen kielellä. Tradenomin opiskeluihin ensin pakkopullalta tuntuvat englannin ja ruotsin kielet toivatkin eniten paitsi haastetta niin myös onnistumisen iloa.

Erittäin hyödyllisiä ja mielenkiintoisia kursseja olivat muun muassa kirjanpitoon ja julkaisuohjelmiin liittyvät kurssit.

Olen ollut töissä valokuvausalalla jo viisitoista vuotta ja yrityksessä, jossa työskentelin, oli suunnitelmissa sukupolvenvaihdos. Kaupallisista opinnoistani alkoi olla aikaa sen verran, että koin tärkeäksi päivittää tietojani. Opinnot vastasivat suurimmalta osaltaan odotuksiani.

Markkinointihan, tavalla tai toisella, kuuluu aina yrityksen toimintaan. On saatava asiakkaille tiedoksi, mitä yritys tekee ja kenelle. Tärkeää on aina silloin tällöin pysähtyä pohtimaan, kuinka markkinoin ja mitä haluan yrityksestäni kertoa. Markkinointiopinnot antoivat kattavan kuvan koko markkinoinnin kentästä. Näin on helpompi vertailla ja miettiä oikea markkinointipaketti oman yrityksen tarpeisiin.

Uusille opiskelijoille toivotan onnea, iloa ja sopivasti haasteita opintojen parissa. Aikuisopiskelijoilla on usein motivaatio kohdallaan, mutta perheen, työn ja opiskelun yhteensovittaminen asettaa joskus haasteita. Itsensä kehittäminen kannattaa kuitenkin aina. Muuttuva maailma ja työtilanteet vaativat tietojen päivittämistä ja opiskelu tradenomiksi on hyvä keino siihen.