maanantai 12. tammikuuta 2015

Avoin amk Virroilla: Tilinpäätössuunnittelu ja verotus

Tavoite

Opiskelija tuntee välittömän verotuksen erityiskäsitteet ja -sisällön sekä kykenee hoitamaan yrityksen verotusasiat ja verosuunnittelun. Hän osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöksen verotuksellisesti parhaalla mahdollisella tavalla ottaen huomioon voitonjakotavoitteet. Opiskelija pystyy hoitamaan myös yrityksen kotimaankaupan arvonlisäveroasiat asiantuntevasti. Hän tuntee myös yhteisökaupan ja sen ulkopuolisen kaupan arvonlisäverotuksen keskeiset asiat. Hän kykenee itsenäisesti hankkimaan uutta tietoa verotuksesta. Opiskelu perustuu laajaan tiedon hallintaan ja yhdistämiseen aikaisemmin opittuihin asioihin sekä itsenäiseen työskentelyyn.

Sisältö

  • eri yritysmuotojen verotus
  • kirjanpidon tulos ja verotettava tulos
  • poistot
  • vaihto-omaisuuden arvostaminen tilinpäätöksessä
  • varaukset
  • tilinpäätössuunnittelu eri yritysmuodoissa
  • arvonlisäverotuksen erityiskysymykset kotimaankaupassa
  • yhteisökaupan ja EU:n ulkopuolisen kaupan arvonlisäverotus ja arvonlisäverokirjaukset

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset ja tentti

Opetusmateriaali

Sovitaan opintojakson alussa.

Vaadittavat esitiedot

Kirjanpito ja tietotekninen laskentatoimi sekä verotus tai vastaavat tiedot

Muuta

Opiskelu tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintojaksolle ilmoittautumislomakkeella viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä, joka on näkyvissä opintojakson kuvauksessa. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson alkamista. Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun.

Kurssikutsun lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen noin viikkoa ennen opintojakson alkamista. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta ja muun muassa käyttäjätunnusten hankkimisesta ennen opintojakson alkua.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Winhan kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Perumisehdot

Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon joko puhelimitse tai sähköpostilla. Opettajat eivät vastaanota perumisia. Ellei ilmoittautumista peruta eikä osallistuja saavu opintojaksolle, veloitetaan koko opintojakson hinta.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opinnon alkamista. Sen jälkeen veloitetaan koko opintomaksu.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

http://www.tamk.fi/web/tamk/-/tilinpaatossuunnittelu-ja-verotus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti